Divadelní bojovka

Divadelní bojovka je zážitková a interaktivní divadelní aktivita, která si klade za cíl představit dětem významná historická témata zábavnou formou.

Program staví na silném zážitku dětí. Těžištěm divadelní bojovky jsou interaktivní scénograficky zpracované objekty, které podtrhují atmosféru celé hry. Divadelní stanoviště suplují tradiční pouťové atrakce a jsou obsluhované zkušenými herci, dlouhodobě spolupracujícími s festivalem v oblasti přímé komunikace s dětským návštěvníkem. Kromě vzdělávání se tak v dětech snažíme pěstovat vztah k umění, schopnost spolupracovat nebo tvořit v kolektivu.

Pro školy

Bojovku tvoří obvykle 7 až 8 hravých zastavení, na kterých se účastníci nejen dozvědí, ale především sami zažijí události týkající se významných mezníků naší historie. Výběr témat velmi často souvisí s připomenutím významného výročí. Věnovali jsme se např. období Národního obrození, komunismu, 2. světové válce, vládě Karla IV. období zakládání československého státu,

Bojovku tvoří obvykle 7 až 8 hravých zastavení, na kterých se účastníci nejen dozvědí, ale především sami zažijí události týkající se významných mezníků naší historie. Výběr témat velmi často souvisí s připomenutím významného výročí. Věnovali jsme se např. období Národního obrození, komunismu, 2. světové válce, vládě Karla IV. období zakládání československého státu,

Pro pořadatele akcí