Divadelní bojovka je zážitková a interaktivní divadelní aktivita, která si klade za cíl představit dětem významná historická témata zábavnou formou.

Program staví na silném zážitku dětí. Těžištěm divadelní bojovky jsou interaktivní scénograficky zpracované objekty, které podtrhují atmosféru celé hry. Divadelní stanoviště suplují tradiční pouťové atrakce a jsou obsluhované zkušenými herci, dlouhodobě spolupracujícími s festivalem v oblasti přímé komunikace s dětským návštěvníkem. Kromě vzdělávání se tak v dětech snažíme pěstovat vztah k umění, schopnost spolupracovat nebo tvořit v kolektivu.

Bojovku tvoří obvykle 10 hravých zastavení, na kterých se účastníci nejen dozvědí, ale především sami zažijí události týkající se významných mezníků naší historie. Výběr témat velmi často souvisí s připomenutím významného výročí. Věnovali jsme se např. období Národního obrození, komunismu, 2. světové válce, vládě Karla IV. období zakládání československého státu, apod.

Divadelní interaktivní bojovka vytváří takovou atmosféru a podmínky, aby se festivalových aktivit mohly účastnit školní kolektivy jak z prvního, tak ze druhého stupně základních škol, a také děti spolu se svými rodiči. Projekt vychází z konceptu přístupu k návštěvníkovi, jako k partnerovi, jehož participace je pro proces naprosto nezbytná.

Program vhodně doplňuje výuku dějepisu, prvouky nebo dle tématu i dalších předmětů. Snažíme se v dětech, učitelích i rodičích obnovit či posílit národní cítění, zájem o tyto události a v rámci moderních dějin také podnítit zájem o pátrání o osudech jednotlivých členů vlastních rodin.

Kde jsme hráli:

 • Oslavy 95. narozenin Českého rozhlasu
 • Open Air Program (Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů), Hradec Králové
 • festival Loutkářská Chrudim
 • Dny Prahy 11
 • festival Žižkovská loutka
 • Containall
 • Dolní Vítkovice, Ostrava
 • hrad Lukov
 • hrad Kost
 • hrad Kámen
 • hrad Točník

Komu se ozvat:

Jakub Philipp – ředitel festivalu

+420 723 411 565
jakub.philipp@damuza.cz