OKUPACE

V letošním roce nás bojovka zavede do minulosti, kterou mají naši prarodiče ještě v živé paměti. Vrátíme se do roku 1968, kdy do Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy. Ocitneme se ve víru událostí, které přerušily Pražské jaro, které zradily naději na lepší budoucnost. Děti se dozví, co invazi předcházelo, o jejích rozhodujících momentech, o klíčových osobnostech a zažijí si změnu společenského klimatu.

Pracovní listy ke stažení:

Program v délce 1,5 hodiny nabízíme pro školy po předchozím objednání ve všední dny /datum/ od 9:00 nebo od 10:30. Vzhledem k tradičně vysoké poptávce, prosíme o co nejrychlejší rezervaci. Pokud máte zájem o podrobnější informace nebo rezervaci, využijte následující kontakt:

MgA. Agáta Charvátová
e-mail: agata.karasova@gmail.com
gsm: +420 608 941 202

Program je určen pro školní kolektivy 3. – 8. tříd základních škol. Tvůrci VyšeHrátek čerpají z metod zážitkové pedagogiky, osobnostně-sociální výchovy a snaží se naplňovat moderní principy výchovy uměním.

Můžete čekat program v délce 1,5 hodiny v prostoru Královské a knížecí akropole na Starém purkrabství na Vyšehradě. Zde jsou rozmístěny scénografické objekty, kolem kterých bude probíhat několik neobvyklých her a zážitkových i poznávacích aktivit. Cílem není za každou cenu projít všemi stanovišti. Učitelé dostanou také pracovní listy vztahující se k tomuto tématu, aby se k němu mohli ve škole ještě v klidu vrátit.

Cena programu: dítě 120 Kč, učitel zdarma

Začátky programu vždy v 9:00 nebo 10:30

Umění – hra – vzdělávání. To jsou základní vyšehrátkovská hesla, která se snažíme programem dětské hřiště rozvíjet. Děti a učitelé odejdou z našeho programu nejen příjemně pobaveni, ale bude jim zprostředkován i umělecký zážitek a vzbuzena chuť k poznávání nových věcí. Doufáme, že učitelé, kteří naši bojovku navštíví, vezmou naše divadelní atrakce jako podnět k rozhovoru s dětmi.

Cílem tzv. divadelní bojovky je zážitkovou formou představit dětem historická témata či události související s vývojem naší země. Nechceme jim dávat přednášky a vtloukat jim násilím do hlav fakta, jde nám spíš o zapamatování principů, poznání možností dalšího využití, aplikace do praxe a pochopení souvislostí.

Program staví na silném zážitku dětí a je zpracován skrze interaktivní scénografické objekty, které nahrazují tradiční pouťové atrakce. Stanoviště jsou obsluhované zkušenými herci dlouhodobě spolupracujícími se Studiem DAMÚZA v oblasti přímé komunikace s dětským návštěvníkem. Divadelní interaktivní bojovka vytváří ideální atmosféru a podmínky pro školní kolektivy.