VyšeHrátky 2020 - pro školy

Cesta do středověku

V letošním roce se bojovka promění ve středověkou společnost plnou alchymistů, hrdinských a rytířských skutků, ale i životů „obyčejných“ poddaných. Děti se seznámí se středověkou inteligencí - jak například fungovali a jaký měli vliv učitelé? A co třeba duchovní nebo lékaři? Jakými schopnostmi a dovednostmi disponoval středověký člověk? Chybět nebudou ani klasické legendy spjaté s místem Vyšehradu a také se všichni staneme svědky slavné bitvy pod Vyšehradem, která proběhla přesně před šesti sty lety.

Pracovní list k bojovce Cesta do středověku (2020) ke stažení ZDE

Pracovní list k bojovce Expedice literatura (2019) ke stažení ZDE

Pracovní list k bojovce Vítejte v Československu (2018) ke stažení ZDE

Pracovní list k bojovce Zpráva o vynálezcích (2017) ke stažení ZDE


Program v délce 1,5 hodiny nabízíme pro školy po předchozím objednání ve všední dny 3. až 11. září 2020 od 9:00 nebo od 10:30. Vzhledem k tradičně vysoké poptávce, prosíme o co nejrychlejší rezervaci. Pokud máte zájem o podrobnější informace nebo rezervaci, využijte následující kontakt:

MgA. Agáta Charvátová
e-mail: agata.karasova@gmail.com
gsm: +420 608 941 202

Program je určen pro školní kolektivy 3. - 8. tříd základních škol. Tvůrci VyšeHrátek čerpají z metod zážitkové pedagogiky, osobnostně-sociální výchovy a snaží se naplňovat moderní principy výchovy uměním.

Můžete čekat program v délce 1,5 hodiny v prostoru Královské a knížecí akropole na Starém purkrabství na Vyšehradě. Zde jsou rozmístěny scénografické objekty, kolem kterých bude probíhat několik neobvyklých her a zážitkových i poznávacích aktivit. Cílem není za každou cenu projít všemi stanovišti. Učitelé dostanou také pracovní listy vztahující se k tomuto tématu, aby se k němu mohli ve škole ještě v klidu vrátit.

Cena programu: dítě 100 Kč, učitel zdarma

Začátky programu vždy v 9:00 nebo 10:30


Umění - hra – vzdělávání. To jsou základní vyšehrátkovská hesla, která se snažíme programem dětské hřiště rozvíjet. Děti a učitelé odejdou z našeho programu nejen příjemně pobaveni, ale bude jim zprostředkován i umělecký zážitek a vzbuzena chuť k poznávání nových věcí. Doufáme, že učitelé, kteří naši bojovku navštíví, vezmou naše divadelní atrakce jako podnět k rozhovoru s dětmi.

Cílem tzv. divadelní bojovky je zážitkovou formou představit dětem historická témata či události související s vývojem naší země. Nechceme jim dávat přednášky a vtloukat jim násilím do hlav fakta, jde nám spíš o zapamatování principů, poznání možností dalšího využití, aplikace do praxe a pochopení souvislostí.

Program staví na silném zážitku dětí a je zpracován skrze interaktivní scénografické objekty, které nahrazují tradiční pouťové atrakce. Stanoviště jsou obsluhované zkušenými herci dlouhodobě spolupracujícími se Studiem DAMÚZA v oblasti přímé komunikace s dětským návštěvníkem. Divadelní interaktivní bojovka vytváří ideální atmosféru a podmínky pro školní kolektivy.