VyšeHrátky 2019 - pro školy

Expedice literatura

Po loňském tématu původně inscenované divadelní bojovky s podtitulem Vítejte v Československu, které bylo připomínkou 100. výročí založení Československa, se VyšeHrátky letos vrací k tématu obecnějšímu. Pod názvem Expedice literatura návštěvníky čeká osm stanovišť, na kterých se seznámí s knihami a literaturou v širokém kontextu.

Co všechno je potřeba k tomu, aby mohl autor knihu vydat? Jak šířili mezi své čtenáře texty slavní autoři minulosti? A co když je zrovna nepolíbila múza?

Pracovní list k letošní bojovce je ke stažení ZDE


Program v délce cca 2 hodin nabízíme pro školy po předchozím objednání ve všední dny 3. až 13. září 2019 od 9:00 nebo od 10:30. Vzhledem k tradičně vysoké poptávce, prosíme o co nejrychlejší rezervaci. Pokud máte zájem o podrobnější informace nebo rezervaci, využijte následující kontakt:

Sára Pospíšilová
sara.pospisilova@damuza.cz
+420 724 006 503

Program je určen pro školní kolektivy 3. - 8. tříd základních škol. Pro velký zájem školních skupin zvyšujeme v letošním roce počet uvedení bojovky, kterou budeme uvádět každý všední den od 3. do 13. září v rámci 16. ročníku festivalu VyšeHrátky na pražském Vyšehradě. Tvůrci VyšeHrátek čerpají z metod zážitkové pedagogiky, osobnostně-sociální výchovy a snaží se naplňovat moderní principy výchovy uměním.

Můžete čekat program v délce 1,5 až 2 hodin v prostoru Královské a knížecí akropole na Starém purkrabství na Vyšehradě. Zde jsou rozmístěny scénografické objekty, kolem kterých bude probíhat několik neobvyklých her a zážitkových i poznávacích aktivit. Cílem není za každou cenu projít všemi stanovišti. Učitelé dostanou také pracovní listy vztahující se k tomuto tématu, aby se k němu mohli ve škole ještě v klidu vrátit.

Cena programu: dítě 100 Kč, učitel zdarma

Začátky programu vždy v 9:00 nebo 10:30


Umění - hra – vzdělávání. To jsou základní vyšehrátkovská hesla, která se snažíme programem dětské hřiště rozvíjet. Děti a učitelé odejdou z našeho programu nejen příjemně pobaveni, ale bude jim zprostředkován i umělecký zážitek a vzbuzena chuť k poznávání nových věcí. Doufáme, že učitelé, kteří naši bojovku navštíví, vezmou naše divadelní atrakce jako podnět k rozhovoru s dětmi.

Cílem tzv. divadelní bojovky je zážitkovou formou představit dětem historická témata či události související s vývojem naší země. Nechceme jim dávat přednášky a vtloukat jim násilím do hlav fakta, jde nám spíš o zapamatování principů, poznání možností dalšího využití, aplikace do praxe a pochopení souvislostí.

Program staví na silném zážitku dětí a je zpracován skrze interaktivní scénografické objekty, které nahrazují tradiční pouťové atrakce. Stanoviště jsou obsluhované zkušenými herci dlouhodobě spolupracujícími se Studiem DAMÚZA v oblasti přímé komunikace s dětským návštěvníkem. Divadelní interaktivní bojovka vytváří ideální atmosféru a podmínky pro školní kolektivy.