VyšeHrátky 2017 - pro školy

Bojovka pro ročník 2018 je momentálně v přípravách. Informace o loňské bojovce a pracovní listy ke stažení najdete níže.

Milí přátelé, vážení pedagogové,

po historicky laděných tématech trenažéru komunismu, období 2. světové války nebo Po stopách Karla IV. obrátilo studio Damúza pro rok 2017 svou pozornost k přírodním vědám - fyzice, chemii, biologii a dalším. Tento krok následoval i po konzultacích s pedagogy z dříve zúčastněných škol. Letošním tématem jsou tedy objevy a vynálezy.

Cílem tzv. divadelní bojovky je představit dětem významné vynálezy a vynálezce, objevy a objevitele, a to jak v širších kontextech, tak v konkrétních událostech. Nechceme dětem pouze předvádět pokusy nebo si hrát na IQ parky, jde nám spíš o zapamatování principů, poznání možností dalšího využití, aplikace do praxe a pochopení souvislostí.

Pracovní list 2017

Pracovní list k bojovce VyšeHrátek 2017 ke stažení ZDE.

Program staví na silném zážitku dětí a je zpracován skrze interaktivní scénografické objekty, které nahrazují tradiční pouťové atrakce. Stanoviště jsou obsluhované zkušenými herci dlouhodobě spolupracujícími se Studiem DAMÚZA v oblasti přímé komunikace s dětským návštěvníkem. Divadelní interaktivní bojovka vytváří takovou atmosféru a podmínky, aby se festivalových aktivit mohly účastnit školní kolektivy, ale také děti spolu se svými rodiči.

Bojovku tvoří 7 hravých zastavení, na kterých se účastníci nejen dozvědí, ale především sami zažijí, jak to bylo mezi Edisonem a Teslou, k čemu dopomohl svými vynálezy Marconi, že Albert Einstein působil na patentovém úřadě, seznámí se s principy hydrauliky, kterými je provede zkušený Méchanikos, zažijí si, jaké nervy měl asi Louis Pasteur, když testoval vakcínu proti vzteklině a v neposlední řadě zjistí, jak je to s gravitací i pověstným jablkem Isaaca Newtona.

Program je určen pro školní kolektivy 3. - 8. tříd základních škol a také pro rodiny s dětmi, které chtějí trávit svůj volný čas aktivně. Bojovka bude premiérována na 13. ročníku interaktivního festivalu VyšeHrátky 2017, který se uskuteční v termínu 4. – 10. září 2017. Tvůrci VyšeHrátek čerpají z metod zážitkové pedagogiky, osobnostně-sociální výchovy a snaží se naplňovat moderní principy výchovy uměním.

Stavíme na silném zážitku dětí a program bojovky zpracováváme skrze interaktivní scénograficky zpracované objekty, které suplují tradiční pouťové atrakce a jsou obsluhované zkušenými herci dlouhodobě spolupracujícími s festivalem v oblasti přímé komunikace s dětským návštěvníkem. Projekt vychází z konceptu přístupu k návštěvníkovi, jako k partnerovi, jehož participace je pro proces podstatná.

Program v délce cca 2 hodin nabízíme pro školy po předchozím objednání v následujících termínech:
4. až 8. září 2017 od 9:00 nebo od 10:30 v rámci festivalu VyšeHrátky.

Vzhledem k tradičně vysoké poptávce, prosíme o co nejrychlejší rezervaci. Pokud máte zájem o podrobnější informace o či rezervace využijte následující kontakt:

Barbora Adolfová
bara.adolfova@gmail.com
+420 608 957 317

Můžete čekat program v délce 1,5 až 2 hodin v prostoru Královské a knížecí akropole na Starém purkrabství na Vyšehradě. Zde jsou rozmístěny scénografické objekty, kolem kterých bude probíhat několik neobvyklých her a zážitkových i poznávacích aktivit. Cílem není za každou cenu projít všemi stanovišti. Učitelé dostanou také pracovní listy vztahující se k tomuto tématu, aby se k němu mohli ve škole ještě v klidu vrátit.

Cena programu: dítě 90 Kč, učitel zdarma

Začátky programu vždy v 9:00 nebo 10:30


Umění - hra – vzdělávání. To jsou základní vyšehrátkovská hesla, která se snažíme programem dětské hřiště rozvíjet. Děti a učitelé odejdou z našeho programu nejen příjemně pobaveni, ale bude jim zprostředkován i umělecký zážitek a vzbuzena chuť k poznávání nových věcí. Doufáme, že rodiče a učitelé, kteří naše hřiště navštíví, vezmou naše divadelní atrakce jako podnět k rozhovoru s dětmi.