Workshop výroby loutek z odpadků a materiálů určených k recyklaci. Základy loutkářské technologie a teorie tvorby charakteru v závislosti na materiálu. 

Každý z účastníku si může pod vedením lektorů loutkářů vytvořit loutku nebo i malý loutkový soubor. K dispozici budou různé materiály, které budou určující pro vznikající charaktery. Účastníci dílny se naučí různé technologie vodění loutek a jednoduché konstrukce kloubů, díky kterým odpadkový materiál ožije . V závěru workshop by mohly při časové přízni vzniknout krátké loutkové etudy.

3 září @ 13:00
13:00 — 14:00 (1h)

Plenér

od 7 let

Koupit vstupenky