O nás

Vyčůrat a hrát!

Festival Vyšehrátky pořádá od roku 2004 vždy na začátku září Studio DAMÚZA o.p.s. ve spolupráci s NKP Vyšehrad. VyšeHrátky jsou interaktivní festival se zaměřením na loutkové a autorské divadlo a hravě vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost odehrávající se na Královské a knížecí akropoli Vyšehradu. Program se zaměřuje především na skupinu rodičů, kteří chtějí aktivně trávit volný čas se svými dětmi a na školní kolektivy. Snaží se tvořit alternativu ke konzumním akcím s „pouťovým“ programem. Projekt po celou dobu své existence stál na principu propojování umění, hry a vzdělávání. Hlavní důraz je kladen na podněcování fantazijního a tvůrčího pohledu na svět, aktivní přístup diváka-partnera, zprostředkování mezigeneračního rozhovoru a podporu tvorby studentů uměleckých vysokých škol.

Manifest VyšeHrátek
Synonymem pro dětskou zábavu se staly červené nosy a boty nadměrných velikostí. Zábava hloupých vtipů, šišlavých dam v růžových šatečkách zpívajících přihlouplé, leckdy normalizační písně. Dětská zábava znamená zábavu pro hlupáky, pro méněcenné lidské bytosti. Dítě není uzlíček roztomilých končetin! Dítě je rozvíjející se lidská bytost, do jejíhož nitra a mysli se ukládá vše, s čím se v životě setká. Nenechávejme děti vyrůstat v rukou nezodpovědných manažerů anonymního zábavního průmyslu!

VyšeHrátky říkají dost ušišlané zábavě, dost dětskému kýči, dost červeným nosům, dost přihlouplému culení!

VyšeHrátky hlásají konec dětské zábavy přes kopírák! VyšeHrátky volají po chytrém trávení volného času!

VyšeHrátky se pokouší propojit hru a umění s všestranným vzděláváním lidské bytosti. Kultivovat, ne jen povrchně zabavit. Vytváříme tvůrčí prostředí nejen pro děti, ale i pro rodiče. Nejsme odkladištěm pro zlobivé děti, nejsme dětským koutkem! Chceme, aby si u nás hrály celé rodiny. Naším cílem je poskytnout rodičům a jejich vzácným ratolestem témata k diskuzi. Nekopírujeme zábavu amerického typu, ale vytváříme program z témat české kultury a historie. Helloween jsou u nás Dušičky, Santa Claus bojuje s Ježíškem a 1.máj je lásky čas.

VyšeHrátky vybízí rodiče, aby mluvili se svými dětmi! VyšeHrátky vybízí učitele, aby vedli se svými žáky diskuzi! VyšeHrátky vybízí děti, aby se ptaly, zkoumaly, byly zvídavé!

Festival VyšeHrátky se snaží každý ročník prezentovat jedno téma, které u dětí rozvíjí povědomí a pochopení českých dějin a kultury nebo se zabývá tématy, které metaforicky seznamují návštěvníky se světem okolo nás a podporují fantazijní myšlení a hravost nejen v dětech, ale také u dospělých. Interaktivní objekty a dílny tvoří dohromady koncept divadelní bojovky, kterou doplňují pohádky a koncerty.

Shrnutí předešlých ročníků

VyšeHrátky 2017 aneb Chytře a jednoduše: Zpráva o vynálezcích (divadelní bojovka)
Po historicky laděných tématech trenažéru komunismu, období 2. světové války nebo Po stopách Karla IV. Studio Damúza pro rok 2017 obrátilo svou pozornost k přírodním vědám - fyzice, chemii, biologii a dalším. Osou ročníku 2017 tedy byla bojovka s podtitulem Chytře a jednoduše: Zpráva o vynálezcích.

VyšeHrátky 2016 aneb Po stopách Karla IV.
Tématická bojovka tohoto ročníku festivalu VyšeHrátky byla zaměřena na život krále Karla IV, u příležitosti 700. výročí jeho narození. Návštěvníkům jsme představili Karla IV. nejen jako nejvýznamnějšího českého panovníka, ale také jako urbanistu a velkého vizionáře – renesančního člověka, který v mnohém předběhl svou dobu. Nešlo jen o zprostředkování doby Karla IV. - zabývali jsme se především otázkou, proč je pro nás po 700 letech Karel IV. důležitý.

VyšeHrátky 2015 aneb Zpráva o jedné válce
K příležitosti výročí 70 let od konce 2. světové války se bojovka pro školy a pro rodiny zaměřila na život obyčejných lidí v protektorátu. Jak mohli Češi, malý okupovaný národ, přispět k válečnému vývoji. co to znamenalo, být hrdina? Zatím asi nejnáročnější téma jak ro návštěvníky, tak pro naše herce, se setkalo s velkým úspěchem u dětí i dospělých. a festivalu se také poprvé otevřelo "letní kino" - promítali jsme Malého pána pro plný stan.

VyšeHrátky 2014 aneb Trenažér komunismu
K příležitosti 25. výročí do Sametové revoluce jsme připravili zážitkovou bojovku o 70. a 80. letech minulého století. Taky na festivalu proběhla premiéra jedinečné inscenace pro Batolata Batosnění.

VyšeHrátky 2013 aneb Národní obrození
V roce 2013 se převzali mladší organizátoři pomyslnou štafetu od "otců zakladatelů". VyšeHrátky přesto dále pokračují se stejnou misí - zajišťovat neušišlanou zábavu (nejen) pro děti. téma tradiční divadelní bojovky bylo výzvou: Národní obrození - období, které si ze školy všichni pamatovali jako velkou nudu. Ale na Vyšehrátkách... :) . Také jsme uspořádaly výstavu v budkách TOI TOI k příležitosti vydání Velké knihy o čůrání ilustrátora Jakuba Plachého.

VyšeHrátky 2012 aneb To nejlepší
V roce 2012 se festival uskutečnil pouze ve zkrácené dvoudenní verzi z důvodu omezených finančních prostředků. Nabídl především pohádky a přehlídku těch nejlepší atrakcí, které v uplynulých letech vznikly.

VyšeHrátky 2011 aneb Jiné místo
Jiné místo znamená prostor, kde věci fungují tak, jak mi chceme. V dopravním hřišti se prohánějí auta na dětský pohon, Trenažér Pilař ukazuje nekonečnou fantazii tohoto výtvarníka – autora Večerníčka nebo Rumcajse, pro znavené jsou připravené měkké „kokony“, do kterých se lze schovat a pouze pomocí dlouhých rour odposlouchávat okolí. Festival zahajoval speciálně připravený koncert skupiny Hm…, nechyběly odpolední večerníčky, ani minifestival pohádek podporující tvorbu mladých umělců. Festival navštívilo 16 škol a 4300 diváků.

VyšeHrátky 2010 aneb Odpočívárna smyslů
VyšeHrátky se rozhodly zaměřit na lidské smysly. Máme 5 smyslů, které ale nejvíc začneme vnímat až ve chvíli, kdy nám přestanou fungovat. VyšeHrátky vytvořili smyslovou hernu, ve které návštěvníci zkouší své smysly v netradičních situacích. Vytvořené objekty byly po festivalu umístěny na úspěšnou výstavu Petra Nikla a Orbis Pictus – Play!. V tomto roce byl zahájen projekt Odpolední večerníčky, aneb tatínci čtou dětem pohádky svého srdce, v rámci něhož byli osloveni muži z veřejného života (umělci, lékaři, politici, sportovci…) aby pomáhali oživit tradici čtení knížek před spaním. Festival navštívilo 20 škol a téměř 5000 diváků.

VyšeHrátky 2009 aneb České státní svátky
V České republice máme volné dny, ale víme vlastně, proč jsou důležité? VyšeHrátky oživily staré příběhy a hravě ukazovaly, co jsou to ty státní svátky „vlastně zač“. Plnění úkolů potřebných pro založení Československa, Česko-slovenský bratrský fotbalový zápas na rozloučenou, osedlání komunismu slečnou sametovou revolucí, osvobozování českého lva od nacismu, restaurant s vyhlášenou písmenkovou polévkou U Cyrila a Metoděje a další dobrodružné výpravy do historie. Opět nechyběl ani Kašpárek v rohlíku. Festival byl rozšířen o hudební „freecoolinčupr“ hudební scénu 4Teens a o hudebně výtvarnou instalaci a performance Petra Nikl a Milana Caise v gotickém sklepení Gorlice. Z Vyšehrátek také startovala úspěšná pouť Trabantem napříč Afrikou. Festival navštívilo 15 pražských škol a 3400 diváků

VyšeHrátky 2008 aneb Pražské pověsti
Faustův Dům, Karlovy Lázně, poprava 27 českých pánů, Staroměstská věž, Hladová zeď, alchymisté na dvoře Rudolfa II a další místa a události, o kterých kolují nejrůznější pověsti a příběhy. A také Kašpárek v rohlíku, divadlo Minor a textilní workshopy.